Thi công phần thô

Thi công phần thô là gì? Thi công phần thô được hiểu đơn giản là giai đoạn tạo nền móng, định hình hình dáng cũng như các khu vực chức năng của công trình. Phần thô [...]