• Thương hiệu Thọ Quang Phát bao gồm và không giới hạn phần tên gọi, logo, phần chữ và các quyền sở hữu quyền đối với sản phẩm liên quan, đã được đăng ký là thương hiệu độc quyền tại Việt Nam, được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp Giấy Chứng Nhận.

 

  • Công Ty Thọ Quang Phát bảo lưu không giới hạn thời gian và địa điềm đối với quyền tác giả, và mọi quyền hạn khác liên quan đến hình ảnh, thiết kế và nội dung trên website chính www.thoquangphat.vn.

 

  • Mọi hành vi sao chép, sử dụng các hình ảnh và nội dung trên Website. www.thoquangphat.vn  mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Công Ty Thọ Quang Phát là vi phạm pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.

 

  • Công Ty Thọ Quang Phát bảo lưu không giới hạn thời gian và địa điềm đối với quyền tác giả, và mọi quyền hạn khác liên quan đến hình ảnh, thiết kế và nội dung trên website www.thoquangphat.vn.